Koordinater

I forbindelse med at man vil ud for at finde geocacher har man brug for et system der kan vise hvor en cache er placeret. Til dette benyttes et koordinatsystem (betegnelsen kommer vi tilbage til) hvor koordinaterne tastes ind i GPS'en som således kan omsætte det til et punkt på jordkloden.

Koordinater angives i længde- og breddegrader og kan angives i forskellige formater.

Der findes i dag omkring 13 formater til at bestemme positioner på jordkloden hvoraf der vel er 2 almindeligt benyttede. Det er udpræget at den faglige verden har svært ved at blive enige om hvilket system der skal være standarden.

Datum er en definition af en model af jordens form og størrelse og som er grundlag for et koordinatsystem. I forbindelse med geocaching er det vigtigt at ens GPS er opsat til datum-formatet WGS84. WGS84 står for World Geodetic System 84. Vil du vide mere om datum-systemerne kan man søge på internettet hvor der givet kan findes en del information om dette. Altså tjek at din GPS er sat til datum-formatet WGS84 og du er et skridt tættere på geocaching.

De 2 formater der i dag benyttes er graddelingen og UTM-systemet. Graddeling er det der oftes benyttes ved geocaching, men lad mig lige kort ridse op her:

  • UTM står for Universal Transverse Mercator og udtrykker koordinatet i meter i et to-dimensionelt gridbaseret koordinatsystem. Systemet er reduceret til at vise punkter indenfor 840 Nord og 800 Syd. Man kan sige at man har taget jordkloden og spredt den fladt ud og tegnet en mængde linjer vandret og lodret ud over landskabet. Udgangspunktet er meridianen der ligger i Greenwich.
  • Graddelingen findes i forskellige udgaver, men den der benyttes til geocaching er HDDD0 MM.mmm'. H angiver halvkuglen North/South for breddegraderne og East/West for længdegraderne. DDD i grader for breddegrader mellem 0 og 90 og længdegraderne mellem 0 og 180. MM angiver minutter mellem 0 og 59. mmm angiver decimaler i minutter, altså tusindedele af minutter (000-999)

Koordinatet er vel bedst kendt fra matematikkens system til at angive afstanden fra en akse både i længden (x-akse) og højden (Y-akse). Da metoden hvorved man angiver en placering på jordkloden minder meget om det man gør ved angivelse af et koordinat i traditionel forstand er denne metode-angivelse (koordinatet) blevet almindelig benyttet i bla. geocaching-sammenhæng.