Historien om Dahløre

·         Borgmester:

 

.         Byen

 

Dahløre er anlagt ved det gamle færgested mellem Dahløre og Karø. Odden dannede et godt og naturligt sted at have en overfart og beliggenheden ud til det store hav er fordelagtigt for handel, industri og transport.

 

 

 

Byen blev formodentlig købstad i 1100-tallet. Færgestedet spillede allerede i middelalderen en betydelig rolle og i 1500-tallet var der en betydelig kvægeksport fra byen. Der er flere af byens familier der er ganske velhavende, men byen oplandshandel er ikke overvældende.

 

 

 

I 1600-tallet blev Dahløre hårdt ramt af både Svenskekrigene og de dårlige handelskonjunkturer, og byen stagnerede. Dog var byen fortsat det vigtigste færgested over til Karø. I slutningen af 1700-tallet begyndte det igen at gå fremad for byens næringsliv.

 

 

 

Dahløre var i slutningen af det 19. århundrede kun i ringe grad industrialiseret, og handel og håndværk var stadig byens hovederhverv. Dette var tilfældet, selvom byens ellers gode opland blev hæmmet af hovedjernbanen, der skar igennem byens traditionelle opland, men ikke førte til byen selv. I midten af 1800-tallet kom den første industrivirksomhed, men nogen større industrialisering fandt ikke sted. I 1882 fik Dahløre jernbaneforbindelse til XX og havne blev udvidet både i 1874 og 1894 og der blev etableret et skibsværft og flere andre små virksomheder.

 

 

 

Byens erhvervsliv domineredes af importen af kul og koks og skibsværftet, der ved århundredeskiftet havde mere end 10 arbejdere tilknyttet. Handelen havde nogen fremgang i perioden, og befolkningen fordobledes i løbet af 1800-tallet.

 

·         Dahløre Kul & Koks Import A/S

 

o   Direktør Kuladsen

 

o   Det hele startede med at naveren Knud Kulladsen ville slå sig ned i Dahløre i 1914, som altid på grund af en kvinde, Kaja. Naveren søn, handelsmanden Carl Kulladsen, med øgenavnet Calle, startede Dahløre Kul og Koks Import i 1937 da behovet for disse produkter var stadig stigende. Calle sørgede for at kunderne altid fik deres varer. Ingen havde regnet med at Calle med tiden blev ene importør af kul og koks fra England og Polen. Jernbanen var absolut den største kunde.

 

Calle fik udvidet havnen så større coastere kunne komme til kaj og han indkøbte en på den tid meget stor Titan svingkran der næsten var ved at få firmaet til at gå konkurs. Men Calle var en stor handelsmand og havde spottet verdenskrigen og at behovet for kul og koks på ingen måder blev mindre. På egnen blev kul og koksen ofte betegnet som det sorte guld.

 

·         Dahløre Kro

 • Kromand: Madsen
 • Dahløre er en historisk Kongeligt Privilegeret Kro fra 1669, men dens historie går længere tilbage til 1609. Kroen kan snart fejre 300 år som Kongelig Privilegeret Kro. Den ligger centralt i byen lige ved jernbanestationen og havnen. Kroen eksisterede før jernbanen kom til og var udgangspunkt for overfarten til Karø.
 • Tilbage i 1899 kunne man købe en kaffepuns for 10 øre og så administrerede man selv brændevinsflasken. Den gang var almindeligvis daglønnen 1 krone. Ca. 50 år senere kostede en snaps 1,40 kroner, det samme som en øl og her var endda indregnet drikkepenge.
 • Kroen er hyggeligt indrettet med antikviteter og malerisamlinger. Restauranten, der hedder Mors Køkken, har stor fokus på at lave god dansk mad af de bedste lokale råvarer og krostuerne er indrettet med hyggeligt lavloftede og høje paneler. Vinkælderen er kendt viden om. Værelserne er alle behagelige indrettede og stort set alle rum er forskellige, men alle med respekt for kroens alder.
 • I år 1758 fik kromand xx yy besøg af tyske bønder, som overnattede på kroen. Betalingen for kost og logi skete i kartofler. Faktisk fik han 2 kartofler pr. gæst, altså 12 stk. i alt og 1 i drikkepenge. Tallet 13 var der ikke megen lykke ved så grisen fik den ene kartoffel. Resten af kartoflerne dyrkede kromanden i krohaven og med tiden kunne han forsyne egnen med den nye spise. Det var nye tider og ofte blev kartoflerne kaldt Dahløres guld-æbler.
 • ·  Else Jørgensen 1609 - 1637
 • ·  Hans Andersen 1637 - 1670
 • ·  Anders Poulsen 1670 - 1702
 • ·  Maren Bendtsen 1702 - 1739
 • ·  Poul Nielsen 1739 - 1751
 • ·  Peder Hansen 1751 - 1786
 • ·  Anna Madsdatter 1786 - 1793
 • ·  Mads Klausen 1793 - 1819
 • ·  Mads Klausen 1819 - 1852
 • ·  Klaus H. Jensen 1852 - 1867
 • ·  Maren Ballegård 1867 - 1879
 • ·  Niels Poulsen 1879 - 1896
 • ·  Jens Kristiansen 1896 - 1948
 • ·  Hugo Madsen 1948 –·         Dahløre Smedie

 • Direktør: Jernesen
 • Dahløre smedie så dagens lys tilbage i 1924 hvor Lasse Jernesen købte den lille landsbys smedie der havde været i familieeje gennem 4 generationer i mere end 100 år. Den gang var hovedbeskæftigelsen skoning af heste. Man har altid kunne høre det traditionelle smediearbejde der var i gang ved essen og ambolten samt kulrøg og hammerklang. Peder Stål er Lasses svend og de har som sådan fulgt hinanden gennem årene. Lasse har altid haft et mål om at blive bedre indenfor beslagsmed verdenen. Han rejste ud i verdenen for at finde ud af hvad der rørte sig på dette område. Han tog alle opgaver uanset hvor komplicerede de var og har gennem årene draget stor erfaring med følkorrigeringer, hovkræft, haltheder med forskellige former for beslag samt afhjælpning af forskellige problemer med hestene. Der bliver nu også lavet meget andet smedje-arbejde så som ringning af vognhjul, reparationer af landbrugsredskaber udskiftninger af kakkelovne rundt i byen og på landet.

Velkommen til Højland, landet der i store dele består af lavlandet, højlandet og øerne.

 • I højlandet er der ikke den store befolkning, men landbruget benytter højlandet meget til afgræsning af kvæget. Der ud over foregår der en livlig jagt i højlandet. Kulturen i højlandet er noget anderledes end i lavlandet.
 • I lavlandet er der hvor befolkningen bor og hvor jernbanen har sin hovedstrækning.
 • På øerne finder man også noget af befolkningen, men de unge er i høj stil begyndt at flytte fra øerne for at komme til storbyerne for at få en uddannelse og være sammen med andre unge.
 • Højlandet blev til:

o   År 10000 – 9000 f.Kr. findes de tidligste spor af mennesker.

o   År 9000 - 4000 f.Kr. er der fundet rester fra stenalderen, jægersamfundet, fiksere og en del helleristninger i højlandet.

o   År 4000 – 1700 f.Kr. ser man rester landbrug og husdyr.

o   År 1700 – 500 f.Kr. her dukker der landbrugsprodukter, smykker, glas og ikke mindst bronzealderen.

o   År 500 f.Kr. – 800 e.Kr. går vi ind i jernalderen hvor mange produkter som redskaber og landbrugsredskaber (plov) skabes.

o   År 950 dukker vikingerne op og Højlandet blev samlet som rige. Monarkiet bliver indført.

o   Årene frem til ca. år 1800 sker der en større befolkningensvækst.

o   År 1863 fik Højlandet sin Grundlov og flag.

o   De seneste næsten 100 år er det industrielle samfund vokset.

o   Om 3 år fejres Grundlovens 100 år.

 • Højlandet har monaki og Kongen er: Hans Kongelige Højhed Kong Osvald den XV.
Joomla templates by a4joomla