Højlandets historie

Velkommen til Højland, landet der i store dele består af lavlandet, højlandet og øerne.

  • I højlandet er der ikke den store befolkning, men landbruget benytter højlandet meget til afgræsning af kvæget. Der ud over foregår der en livlig jagt i højlandet. Kulturen i højlandet er noget anderledes end i lavlandet.
  • I lavlandet er der hvor befolkningen bor og hvor jernbanen har sin hovedstrækning.
  • På øerne finder man også noget af befolkningen, men de unge er i høj stil begyndt at flytte fra øerne for at komme til storbyerne for at få en uddannelse og være sammen med andre unge.
  • Højlandet blev til:

o   År 10000 – 9000 f.Kr. findes de tidligste spor af mennesker.

o   År 9000 - 4000 f.Kr. er der fundet rester fra stenalderen, jægersamfundet, fiksere og en del helleristninger i højlandet.

o   År 4000 – 1700 f.Kr. ser man rester landbrug og husdyr.

o   År 1700 – 500 f.Kr. her dukker der landbrugsprodukter, smykker, glas og ikke mindst bronzealderen.

o   År 500 f.Kr. – 800 e.Kr. går vi ind i jernalderen hvor mange produkter som redskaber og landbrugsredskaber (plov) skabes.

o   År 950 dukker vikingerne op og Højlandet blev samlet som rige. Monarkiet bliver indført.

o   Årene frem til ca. år 1800 sker der en større befolkningensvækst.

o   År 1863 fik Højlandet sin Grundlov og flag.

o   De seneste næsten 100 år er det industrielle samfund vokset.

o   Om 3 år fejres Grundlovens 100 år.

  • Højlandet har monaki og Kongen er: Hans Kongelige Højhed Kong Osvald den XV.