Laden tager form

Vi har været i gang længe og det skal du selvfølgelig have del i se bare her:


Sidste fag mangler endnu ...

I nogle af de andre artikler på vores hjemmeside kan du læse og se billeder om nedrivningen af mælkehuset og opsætningen af det sidste spær.


Sidste fag beklædes

Snart er hele den ene side beklædt, men der er nu fortsat et stykke vej på gavlene, på anden side af laden og alt det indvendige.

Der er som du ser her stadig et stykke vej, men det er faktisk et ganske hyggeligt stykke arbejde. Det bliver bare bedre og bedre som vi kommer fremad.

Egentlig skulle der være fliser herinde, men det var bare "sjovere" at støbe et betondække. Det skulle have været placeret højere, men da vi fik gravet lidt ud gav det mere mening at det kom længere nede. Der er vist en flade der skal pakkes ind på en eller anden måde når vi når dertil.


Gavlen tager form

Det bliver skønt når det bliver færdigt så brændet kan komme i tørvejr. Bemærk at der er skåret ud til det bjælkelag der skal være over Hyldebo og brændeskuret forrest i billedet.

Bjælkelag

Så er den fine nye limtræsbjælke lagt op og der er lagt an til at lave resten af bjælkelaget.

Hyldebo isoleres

Hyldebo bliver isoleret og der sættes plader op.

150 mm

Der bliver isoleret sådan op at vores vintergrønsager kan stå frostfrit i rummet. Der er gjort klar til et arbejdsbord her.

Åse og spær males

Vi har haft snakken frem og tilbage om hvordan de udvendige åse og spærender skulle males. Vi har prøvet med denneher bemaling.

Siden af laden

Det ser nu meget fint ud. Nu mangler vi ud over lidt beplantning nogle granit trappesten så det bliver lidt lettere at komme op til døren.