Laden tager form

Byggeriet af laden/driftsbygningen tager form ...

Spærret rettes op ...

Efter at have rettet et skævt spær op var det tid for at komme videre. Efter at have lagt ekstra mellemspær var det tid for at lægge tag og holde rejsegilde.

Rejsegilde

Rejsegildet på Hyldegaarden fulgte ikke helt traditionerne med øl og røde pølser. Ingen øl til børn og håndværkere og røde pølser var ikke lige på lager.

Menuen

Børnene ...

Mathilde, Karoline og Nikolaj

Martin og Nikolaj

Herefter var det bare der ud af for at få resten af taget på. 3 dage og der var tag på.

Taget

Efter at taget er kommet på blev der monteret regler på siden af bygningen og isat vinduer og en dør. De føste kalmar-brædder monteres.

Første kalmarbrædder monteres

Herefter går det lige så hurtigt fremad som maleren får malet brædderne med god svensk Falu Rödfärg. Uha det er godt.

Det tager form

På 2 dage nåede vi ovenstående og nu går det frisk fremad

Lidt på afstand

Næste dag ...

Vi har snart ikke flere brædder

Sidste dag med opsætning af brædder nedenfor i et værre blæsevejr og med lidt regn ...

Indefra

Indefra og udefra

Det var de sidste kalmar-brædder