Ny driftsbygning på Hyldegaarden

Vi har på Hyldegaarden længe haft en behov for at få etableret en ordentlig driftsbygning.

Arbejdet startede for godt et par år siden hvor der blev sendt tegninger til kommunen der senere blev godkendt.

Det videre arbejde gik på at få ryddet buske, hæk og træer rundt om en midlertidig bygning vi har stående. Det meste blev klaret i efteråret og kun det store flotte asketræ stod tilbage.

Vi fik gravet ud til sokkel og nåede også at få støbt en hel del inden frosten og sneen satte ind. Her gik arbejde godt nok lidt i stå.

Sneen og kulden er ved at være helt væk og foråret står for døren.

Vi har derfor fældet det store asketræ for at få gravet ud til den sidste del af soklen der akkurat skal ligge midt i stuppen.

Akkurat nu er vi klar til at støbe da vores gode nabo meget gerne ville have sin store tvangsblander hjemme igen til egne projekter. Hmmm ... Nogle andre gode naboer har en lille betonblander og den har vi fået lov at låne. Det kan vi fint klare os med et stykke tid og ellers må vi over for at låne den store maskine igen når terrændækker skal laves.

Det er nu påske og blanderen skal i gang en af dagene.

 

Martin ;-)